Hükümler ve Koşullar

1. Kullanım ve Davranış Politikası

Braun Healthcare Web Sitesi’ne hoş geldiniz! Aşağıdaki hüküm ve koşulları lütfen dikkatlice okuyup anlayınız; bu hüküm ve koşulları önceden kabul etmeden bu siteyi, içeriklerini veya bilgilerini kullanamazsınız. Bu siteyi kullanımınız, bu hükümleri ve koşulları hiçbir değişiklik olmaksızın kabul ettiğiniz ve bu siteyi ya da burada yer alan bilgileri, talimatları, görüşleri, tavsiyeleri veya diğer materyalleri kullanımınızdan doğabilecek ve Kaz Europe Sàrl (Place Chauderon 18, Lausanne, 1003, Switzerland), yöneticileri, çalışanları, iştirakleri, bağlı kuruluşları, yüklenicileri, lisansörleri ve temsilcileri (birlikte "Kaz Europe Sàrl") karşısındaki tüm hak iddialarınızdan (Kaz Europe Sàrl, kasıtlı suistimal ya da ağır ihmalle iddialara neden olmadıkça) feragat ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Gizlilik: Tüm detaylar için lütfen Gizlilik Beyanımızı. okuyun. Bu politika önceden bildirim olsun ya da olmasın herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Gizlilik Beyanında yapılan tüm değişiklikler bu sitede yayınlanacaktır.

Gönderimler: Bu site üzerinden bize bilgi ya da materyal iletmeniz veya başka şekilde göndermeniz halinde, Kaz Europe Sàrl ile paylaştığınız tüm açıklamalar, öneriler, fikirler, grafikler ve diğer bilgiler, bu anlaşma daha sonra feshedilse dahi, bizim mülkiyetimiz olacak ve öyle kalacaktır. Tüm gönderilerinizden tek başınıza sorumlu olduğunuzu ve herhangi bir mesajla ilgili, yasallığı, güvenilirliği, uygunluğu, özgünlüğü ve telif hakları da dahil olmak üzere, bütün sorumluluğun size ait olduğunu kabul etmektesiniz. Bu siteye herhangi bir gönderi veya materyal ilettiğinizde ya da paylaştığınızda Kaz Europe Sàrl’ın ve/veya iştiraklerinin, bağlı kuruluşlarının ya da lisansörlerinin:

 • gönderinizi kopyalama, iletim, yayın, yayım ve gönderi de dahil olmak üzere her türlü amaçla kullanabileceğini
 • gönderdiğiniz mevcut ve gelecekteki tüm fikirlere ilişkin tüm haklara ve münhasır mülkiyete sahip olacağını (ürün veya reklam fikirleri de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere)
 • bunları, size ya da başkalarına tazminat ödemeksizin her türlü amaçla kullanabileceğini ve bu ya da benzer fikirlerin kullanımı nedeniyle dava yoluna gitmeyeceğinizi
 • bu paylaşımların hiçbirine gizli bilgi muamelesi göstermek zorunda olmadığını kabul etmektesiniz.

Bu sitede yer alan bilgilere, kısmen ya da tamamen ekleme yapamaz, bunları tahrif edemez, başka bilgilerle değiştiremez ve tadil edemezsiniz. Yasadışı, tehditkar, zararlı, taciz edici, hakaret içeren, karalayıcı, kaba, müstehcen, pornografik, küfürlü ya da başka biçimde sakıncalı içerikler ya da ceza gerektiren suç olarak kabul edilebilecek veya yürürlükteki yerel, eyalet, ulusal ya da uluslararası kanunları kasıtlı ya da kasıtsız şekilde ihlal edebilecek davranışları teşkil veya teşvik eden materyalleri e-posta ile gönderemez, paylaşamaz, yükleyemez ya da başka biçimde iletemezsiniz. 

Hiperlinkler: Bu site üçüncü tarafların işlettiği web sitelerine hiperlinkler içerebilir. Bu hiperlinkler, yalnızca sizin kullanımınız için sağlanmış olup, Kaz Europe Sàrl bu siteleri kontrol etmemektedir ve erişimden ya da içeriklerinden sorumlu değildir. Kaz Europe Sàrl'un bu sitelere hiperlink eklemiş olması, söz konusu sitelerde yer alan materyallerin uygun bulunduğunu ya da bu sitelerin sahipleri ya da operatörleriyle bir bağlantısı olduğunu ifade etmez.

Kaz Europe Sàrl'ın bu anlaşmayı ifası, mevcut yasalara ve yasal süreçlere tabidir. Bu anlaşmada yer alan hiçbir husus bu siteyi kullanımınıza ya da bu kullanımla ilişkili olarak Kaz Europe Sàrl’a iletilen ya da Kaz Europe Sàrl tarafından toplanan bilgilere yönelik kanun uygulama taleplerine ya da gerekliliklerine uyum gösterme hakkımıza aykırı değildir.

İşbu Hüküm ve Koşullar, aşağıdaki hükümleri de içermektedir:

2. Garantinin ve Sorumluluğun Reddi

Bu siteye erişim ile site ve içeriklerinin kullanımından doğabilecek riskler size aittir. Kaz Europe Sàrl aşağıdakiler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu sitenin doğruluğu ya da bütünlüğüne yönelik sorumluluk üstlenmemekte ve açık veya zımni garantilerde ya da beyanlarda bulunmamaktadır:

 

  •  
  • bilgiler, metinler, veriler,
  • müzik ve sesler,
  • sanat eserleri, resimler,
  • fotoğraflar, grafikler, videolar,
  • yazılımlar,
  • bağlantılar ya da

bu sitede yer alan diğer tüm materyaller veya bu sitede bağlantısı verilen sitelerdeki içerikler. Kaz Europe Sàrl bizim web sitemiz üzerinden eriştiğiniz sitelerde sunulan ürünleri veya bilgileri doğrulamamakta ve onaylamamaktadır. Bu materyallerde teknik yanlışlıklar, yazım hataları ve/veya eksiklikler bulunabilmekte olup, bu materyaller herhangi bir beyan, onay ya da aşağıdakilerle sınırlı olmamakla birlikte hiçbir açık veya zımni garanti olmaksızın olduğu gibi sunulmuştur:

 

 •  
 • ticarete elverişliliğe ilişkin zımni garantiler,
 • belirli bir amaca uygunluk,
 • ihlal etmeme, 
 • kusurların giderileceği,
 • materyallerde yer alan işlevsel unsurların kesintisiz veya hatasız olacağı,
 • sitelerimizin ya da bunları kullanılabilir kılan sunucuların virüsten ya da diğer zararlı bileşenlerden ari olduğu veya
 • materyallerde yer alan talimat ve yönergelerin gereğince takip edilmesi halinde başarılı sonuçların elde edileceği.

Kaz Europe Sàrl, takdir yalnızca kendisine ait olmak üzere ancak bununla ilgili bir taahhütte bulunmamakla birlikte bu hüküm ve koşulları ya da bu sitedeki bilgileri, ürünleri ya da diğer materyalleri, bildirimde bulunarak ya da bulunmayarak herhangi bir zamanda güncelleyebilir, modifiye edebilir, iyileştirebilir ve/veya değiştirebilir. Bununla birlikte, belli başlı ülkelerde kanunlar garantilerden feragat etmemize veya bunları hariç kılmamıza izin vermeyebilir; bu nedenle yukarıdaki sorumluluk reddi sizin için geçerli olmayabilir.

3. Sorumluluğun Sınırlandırılması

Kaz Europe Sàrl ve yöneticileri, çalışanları, iştirakleri, bağlı kuruluşları, yüklenicileri, lisansörleri, temsilcileri veya bu sitenin oluşturulması ya da sunulması sürecine müdahil olan hiçbir taraf (bundan sonra “biz”) bu site içinde, üzerinden ya da dışında alınan, elde edilen, erişilen içeriklerle ilişkili olarak hiçbir sorumluluğa ya da yükümlülüğe sahip olmayacak; aşağıdakilerden kaynaklanan gelir veya kâr, şerefiye, kullanım, veri ya da diğer gayrimaddi kayıplar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere özel, doğrudan, dolaylı, arızi, cezai, netice niteliğinde, adli ya da diğer türlü zararlar, kayıplar, masraflar ya da hasarlardan yükümlü olmayacaktır:

 

 • bu siteye ya da bağlantılı sitelere erişim ya da bunların kullanılması,
 • bu siteye ya da bağlantılı sitelere erişememek veya bunları kullanamamak,
 • içeriklerdeki hatalar ya da eksiklikler,
 • performans hatası,
 • hat arızası,
 • operasyonda ya da iletimde kesintiler, yanlış gönderimler ya da gecikmeler,
 • kusurlu bilgiler, bilgilerin silinmesi ya da yanlış kaydedilmesi,
 • bilgisayar virüsü ya da ister sözleşme, ister haksız fiil, ister kusursuz sorumluluk, isterse başka nedene dayalı olması fark etmeksizin diğer konular.

Ayrıca, ihmalde bulunmamız ve/veya bu zararların meydana gelebileceğine yönelik tarafımıza veya yetkili temsilcilerimize bilgi verilmiş olması halinde bile yükümlü kılınmayız. Size herhangi bir yolla ilettiğimiz gerek yazılı gerek sözlü hiçbir öneri ya da bilgi, hiçbir şekilde garanti teşkil etmemektedir. Bununla birlikte, belli başlı ülkelerde kanunlar, arızi ya da netice zararlara yönelik olarak sorumluluğun sınırlandırılmasına ya da hariç bırakılmasına izin vermemektedir; bu nedenle yukarıda sınırlama sizin için geçerli olmayabilir. Ancak her koşulda kayıplar, zararlar, hasarlar ve hak iddiaları için size karşı yükümlülüğümüz (gerek bir sözleşme kapsamında zararlara ilişkin hak talebinde bulunulsun, gerek ihmalden ya da diğer kusurlu davranışlardan kaynaklandığı iddia edilsin, gerek başka bir hukuki kuram kapsamında olsun) özel olarak sitemize erişmek için ödemiş olduğunuz miktardan yüksek olmayacaktır. Almanya’ya ilişkin olarak ve yukarıdakilere bakılmaksızın, bu Hüküm ve Koşullarda yer alan hiçbir husus, Kaz Europe Sàrl’ın kasıtlı suistimal ya da ağır ihmalden doğacak yükümlülüğünü sınırlamamaktadır. Bu Hüküm ve Koşulların herhangi bir maddesinin, yukarıda öngörülen garanti sorumluluk reddi ve sorumluluk sınırlandırmaları da dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere yürürlükteki yasalar uyarınca geçersiz, yasalara aykırı, hükümsüz ya da uygulanamaz olduğuna kanaat getirilmesi durumunda, söz konusu maddenin yerine, asıl maddenin maksadına en uygun geçerli ve uygulanabilir bir maddenin geçtiği kabul edilecektir ve bu durum diğer maddelerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

4. Bölgeyle İlgili Sorumluluk Reddi

Kaz Europe Sàrl, Avrupa’da ikamet eden şahısları bu İnternet Sitesini işbu Hüküm ve Koşullar ile yürürlükteki kanunlara uygun biçimde kullanmaya davet etmektedir. Bu site ve içindeki tüm bilgi ve materyaller, yalnızca Avrupa’da ikamet eden şahısların erişimine ve kullanımına yöneliktir. Kaz Europe Sàrl, hiçbir şekilde sitelerdeki materyallerin Avrupa dışında kullanıma uygun ya da müsait olduğunu ima etmemektedir. Tüm reklam, bilgi ve iddialar, aksi belirtilmedikçe yalnızca Avrupa’da geçerlidir. Bu site, Avrupa dışında mevcut olmayan ya da hemen kullanılabilir bulunmayan belli başlı Kaz Europe Sàrl ürünleri ile hizmetlerine atıflar veya göndermeler içerebilir. Bu tür atıflar, Kaz Europe Sàrl’ın söz konusu ürün veya hizmetleri bir ülkede pazarlama niyetini ifade etmemektedir. Bu sitenin erişimi, kullanımı ve bununla ilişkili eylemler, aksi belirtilmedikçe, yalnızca Kaz Europe Sàrl’ın Avrupa’daki pazarlarda sunduğu ürün ve hizmetleri kullanan çözümlere özel veya bunlarla ilişkili olmalıdır.

5. Telif Hakları ve Ticari Markalar

Aşağıdakiler de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu web sitesinde çıkan ya da yer alan tüm

 

 • bilgiler, veriler, metinler ve editoryal içerikler,
 • isimler, logolar, işaretler,
 • fotoğraflar, videolar, resimler, sanat eserleri, ürün ve paket tasarımları ve diğer grafik materyaller
 • promosyonlar, halkla ilişkiler, reklamlar ve

diğer site içerikleri, aksi ifade edilmedikçe, yalnızca Kaz Europe Sàrl’ın söz konusu ticari markaları taşıyan ürünleri pazara sunduğu coğrafyalarda Kaz Europe Sàrl, bağlı kuruluşları ya da lisansörlerinin özel mülkiyeti olup, ulusal ve uluslararası ticari marka, patent, telif hakkı ve fikri mülkiyet hakkı kanun ve anlaşmaları uyarınca kopyalanmaya, benzerlerinin yapılmasına ya da dağıtıma karşı koruma altındadır. Bu ticari markaların ya da bu sitedeki diğer içeriklerin, bu hüküm ve koşullarda ya da site içeriklerinde öngörülenlerin dışında kullanılması veya yanlış kullanılması kesinlikle yasaktır. Bu sitede yayınlanan ya da yer alan materyallerin tek bir nüshası, hiçbir mülkiyet bildirimini kaldırmamanız veya telif haklarını ya da diğer mülkiyet bilgilerini silmemeniz ya da değiştirmemeniz (ve üçüncü taraflara da bunları yapmaları için izin vermemeniz) kaydıyla yalnızca kişisel olarak, ticari amaçlar dışında görüntülenebilir ve kullanılabilir. Ayrıca, Kaz Europe Sàrl’ın önceden yazılı izni olmaksızın, bu sitede yer alan yazılımların ya da materyallerin tümünü veya bir kısmını

 • kopyalayamaz, çoğaltamaz,
 • gözden geçiremez, dönüştüremez, modifiye edemez,
 • iletemez, dağıtamaz, yayamaz, yayınlayamaz, yeniden paylaşamaz, dolaşımını sağlayamaz,
 • yükleyemez, indiremez,
 • başka bir sunucu ya da sitede sergileyemez, yansıtamaz,
 • tersine mühendisliğini yapamaz, türev çalışmasını üretemez, kaynak koda dönüştüremez veya başka biçimde kaynak kodunu bulmaya çalışamaz,
 • grafikleri ya da başka materyalleri satır içine ekleyemez
 • kiralayamaz, satamaz, devredemez, alt lisansını veremez veya bununla ilgili hakları başka biçimde transfer edemezsiniz.

Kaz Europe Sàrl, tüm fikri mülkiyet haklarına ilişkin bütün hakkı elinde bulundurmaktadır. Burada yer alan hiçbir husus, gerek ima, gerek hakkın ileri sürülmesine engel olan geçmiş rıza yoluyla, gerekse başka şekilde Kaz Europe Sàrl, iştirakleri, bağlı kuruluşları, lisansörleri veya üçüncü tarafların patentleri ya da ticari markaları kapsamında herhangi bir lisans ya da hak tanıdığı şeklinde yorumlanmayacaktır. Yukarıda açıkça belirtilmedikçe, burada yer alan hiçbir husus, bilgiler, ürünler veya diğer materyallerle ilgili telif hakları veya diğer fikri mülkiyet haklarına yönelik bir lisans ya da hak tanıdığı şeklinde yorumlanmayacaktır. İşbu Hüküm ve Koşullar, bu siteye ilişkin olarak kullanıcı ve Kaz Europe Sàrl arasındaki anlaşmanın tamamını teşkil etmekte olup, yine bu siteye ilişkin olarak kullanıcı ve Kaz Europe Sàrl arasındaki önceki ya da halihazırdaki gerek elektronik, gerek yazılı, gerekse sözlü tüm iletişimlerin ve tekliflerin yerine geçmektedir. Bu anlaşmanın ve elektronik formatta yapılan bildirimlerin basılı bir nüshası, bu anlaşmayı temel alan ya da bununla ilgili yasal ya da idari süreçlerde aynı ölçüde geçerli olacak ve aslen basılı formatta düzenlenmiş ve saklanan diğer ticari belgeler ve kayıtlarla aynı koşullara tabi olacaktır. Burada açıkça tanınmayan tüm haklar saklıdır. Bu hüküm ve koşullara dikkat ettiğiniz ve uygunluk gösterdiğiniz için teşekkür ederiz!