Titta nu

Visste du att definitionen av feber varierar med åldern?

(1) 27 % av de svarspersoner som rekommenderade ett visst märke. Källa: Ipsos, online-studie bland n=802 allmänläkare och barnläkare på fyra europeiska marknader (n=200 vardera i Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Nederländerna), tillfrågade januari–februari 2017

(2) Herzog L, Phillips S. Addressing Concerns About Fever. Clinical Pediatrics. 2011; 50(#5): 383-390.