Braun ThermoScan® Hygiene caps

SKU
LF40EULA01
  • Motverkar korskontaminering om den byts ut före varje mätning
  • Latex- och BPA (bisfenol A) -fri för ökad säkerhet
  • Kompatibel med alla ThermoScan® örontermometrar

Genom att sätta på en ny Braun Hygiene cap inför varje mätning säkerställer du att smuts eller öronvax inte ansamlas och täpper igen sensorfönstret, vilket skulle kunna leda till felaktiga temperaturavläsningar.

  • Motverkar korskontaminering om den byts ut före varje mätning
  • Latex- och BPA (bisfenol A) -fri för ökad säkerhet
  • 40 Hygiene caps - probskydd för engångsbruk
  • Passar alla ThermoScan® örontermometrar (IRT6520, IRT6515, IRT6020, IRT4520, IRT4020, IRT3030, IRT3020)

Ingen korskontaminering

Hygieniska mätningar

Genom att byta ut termometerns Hygiene cap före varje mätning, undviker du risken för korskontaminering under mätningen.

Latex- och BPA-fri

Ingen hudirritation

Probskydden för engångsbruk är BPA- och latexfria så att du och ditt barn inte drabbas av hudirritation.