Att förstå sitt blodtryck är det första steget till att vidta åtgärder mot ett för högt blodtryck eller att hålla blodtrycket vid en hälsosam nivå.

Att förstå sitt blodtryck

Blodtrycket är kraften hos blodet som pumpar mot artärväggarna. Med varje hjärtslag pumpas blodet ut i våra artärer och genom resten av kroppen. Blodtryck anges med två siffror. Den första siffran är det systoliska trycket – trycket på artärerna när hjärtat drar ihop sig och pumpar blod. Den andra siffran är det diastoliska trycket – trycket på artärerna när hjärtat vilar mellan hjärtslagen.

Blodtrycket mäts i kvicksilvermillimeter (skrivs som mmHg) och registreras som det systoliska blodtrycket (det högre värdet) och det diastoliska blodtrycket (det lägre värdet), exempelvis 120/80 mmHg.

Vi vet alla att vi bör äta hälsosamt, minska vårt saltintag, motionera och dricka måttligt med alkohol för att bibehålla en hälsosam vikt och en god hälsa i största allmänhet . Men när det gäller att mäta sin hjärthälsa har fler än en av fem vuxna personer världen över* ett förhöjt blodtryck. Att förstå ditt blodtryck och vad som betraktas som en ”normal” nivå hjälper dig att fatta rätt livsstilsbeslut för ett friskare hjärta och ett sundare jag.

Varför mäta blodtrycket?

Ju högre blodtryck du har, desto större är risken för att du ska få hälsoproblem i framtiden. Högt blodtryck innebär en extra påfrestning på dina artärer och ditt hjärta, vilket med tiden får dina artärer att förtjockas och bli mindre flexibla och i slutänden blir de trängre. Trånga artärer är mer utsatta för blodproppar som kan leda till allvarliga hjärtproblem som t.ex. hjärtattack, stroke och njursjukdom.

Att följa ditt blodtryck regelbundet ger dig en tydlig indikering på din hälsa och det är enkelt att göra detta eftersom det finns många blodtrycksmätare för hemmabruk.

Lär känna dina mätvärden: Vad är normalt?

När du väl har fått in vanan att regelbundet mäta ditt blodtryck, behöver du sätta dig in i vad dina mätvärden betyder. Här nedan hittar du en översikt över blodtrycksmätningar (mmHg) i hemmet och vad de betyder.

Blodtryck (mmHg)För lågtNormalvärdenGrad 1 lätt förhöjt blodtryckGrad 2 måttligt förhöjt blodtryckGrad 3 mycket högt blodtryck
SYS = systoliskt (högre värdet)under 100upp till 134135-159160-179≥180
DIA = diastoliskt (lägre värdet)under 60upp till 8485-99100-109≥110

En sak du bör komma ihåg är att blodtrycket förändras konstant under hela dagen. Det stiger avsevärt tidigt på morgonen och sjunker i slutet av morgonen. Därefter ökar blodtrycket igen på eftermiddagen och sjunker slutligen till en låg nivå på natten. Dessutom kan blodtrycket förändras snabbt.