Information gällande coronavirus och feber

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) och CDC/ECDC har ett nytt coronavirus (COVID-19) med ursprung i staden Wuhan, Hubei-provinsen, Kina, nu deklarerats vara en global nödsituation och situationen förändras dagligen.

Som ett globalt ledande termometermärke, som även starkt rekommenderas och stöds av läkare och barnläkare, är Braun väl positionerat för att tillhandahålla praktisk information om feberdetektion.

  • Ett av symptomen på COVID-19 är feber (vanligtvis högre än 38,6 °C). Andra symptom inkluderar hosta och andnöd. Symptom på COVID-19 kan visa sig redan efter två dagar eller efter så lång tid som 14 dagar efter den initiala exponeringen. Eftersom feber är ett av symptomen på COVID-19, erbjuder termometrar ett bra sätt att bistå myndigheter och sjukvårdsorgan, tullstationer och flygbolag att identifiera smittade resenärer.
  • I vår egenskap av ett företag som specialiserar sig på avancerad feberdetektion, används Brauns termometerteknologi på sjukhus runt om i världen. Braun ThermoScan® örontermometer är det ledande termometermärket och den mest använda och rekommenderade termometern bland läkare i Europa.* Klicka här för mer information om Braun ThermoScan® örontermometer.
  • Alla personer som har besökt områden med rapporterade COVID-19-coronavirusfall ska vara uppmärksamma på infektionssymptom och uppsöka läkare vid första tecknet på sjukdom.

Sjukvårdswebbplatser om COVID-19-coronavirus

Världshälsoorganisationen (WHO): https://www.who.int/