Oavsett hur gammal man är kan det vara obehagligt att vara täppt i näsan. Nästäppan gör det svårt att andas eftersom du ofta tvingas andas genom munnen, vilket kan leda till halsont och försvåra vardagliga saker som att äta och sova.

Barn och vuxna kan ganska enkelt klara av att vara täppta i näsan. Men det är annorlunda för en baby. I likhet med så mycket annat som kräver en frivillig ansträngning, är de utlämnade åt sina föräldrar eller vårdare. Detta leder ofrånkomligt till obehag och stress för babyn, särskilt när hans/hennes sov- och ätcykler blir störda.

Men som tur är kan du hjälpa din baby på olika sätt – och ett sätt är extra viktigt för dig att känna till: näsrensning. Näsrensare används på barnkliniker runt om i landet. Och nu när de i allt högre utsträckning finns att köpa kommersiellt, kan du rensa din babys näsa på ett enkelt, hygieniskt och effektivt sätt.

I denna artikel kan du lära dig mer om näsrensare, förstå hur de fungerar och hur du använder dem. Som för alla medicinska frågor, läkemedel eller medicinska enheter - om du känner dig osäker, rådfråga en sjuksköterska/läkare.

Varför blir spädbarn täppta i näsan?

De flesta nästäppor uppstår när våra näsor försöker göra sig av med bakterier, smuts, damm, rök och andra irriterande saker. Detta gör näsan genom att producera slem som samlar upp allt detta skräp för att sedan låta det rinna ut från näsborrarna. Ibland kan blodkärl i näsan samtidigt svullna upp, vilket kan blockera luftvägarna ytterligare.

Det är även känt att torr luft orsakar nästäppa. När den torra luften torkar ut insidan av näsborren, kan huden spricka och orsaka svullnad. Torr luft förekommer ofta på vintern när centralvärmen är igång, eller i byggnader med luftkonditionering.

Vad är en näsrensare?

En näsrensare (kallas ibland för nässug) är en liten suganordning som är specifikt designad för att fysiskt avlägsna slem som har ansamlats i babyns näsa. Detta rensar luftvägarna och hjälper babyn att kunna andas lättare. Det avlägsnade slemmet samlas ofta upp i en separat kammare, så att det kan kasseras på ett säkert och hygieniskt sätt.

Det finns en rad olika näsrensare på marknaden, men den grundläggande funktionsprincipen är vanligtvis densamma: en ihålig hoptryckbar blåsa som är ansluten till en slang för att skapa ett vakuum. När slangen placeras inuti näsborren suger den upp slemmet och skickar det till en separat behållare.

Så här använder du en näsrensare

För att rengöra din babys näsa med en näsrensare, behöver du följande:

  • En näsrensare (finns att köpa kommersiellt)
  • Saltlösning eller näsdroppar
  • Näsdukar
  • Filt

Steg 1 – Förbered saltlösningen. Du kan antingen köpa färdig saltlösning på apotek eller varuhus, eller så kan du göra egen saltlösning hemma: rör helt enkelt ner en kvarts tesked salt i en kopp med varmt vatten. (Använd aldrig samma lösning två gånger – gör alltid en ny lösning inför varje användningstillfälle.)

Steg 2 – Lägg försiktigt ner din baby på en mjuk filt och använd därefter en pipett för att trycka ut tre droppar saltlösning i vardera näsborre. Detta bidrar till att mjuka upp och bryta ner slemmet, så att det blir lättare att suga ut.

Steg 3 – Krama näsrensaren försiktigt för att trycka ut all luft från blåsan, så att det skapas ett vakuum. Fortsätt att hålla blåsan hoptryckt och placera varsamt näsrensarens spets inuti näsborren. Var försiktig så att du inte sticker in spetsen för långt i näsborren för att undvika att orsaka skada.

Steg 4 – Släpp taget om blåsan. Du kommer snarare att höra än att se hur näsrensaren suger ut slemmet från babyns näsborre. Detta kan göra barnet oroligt, eftersom processen kommer att kännas mycket underlig och obehaglig.

Steg 5 – Tryck ut slemmet på en näsduk (vissa näsrensare samlar dock upp slemmet i en separat kammare – läs bruksanvisningen) och upprepa därefter processen för den andra näsborren. Töm alltid näsrensaren innan du försöker suga upp mer slem.

Du kan behöva göra detta flera gånger per näsborre för att rensa den helt. När du är klar, torka av babyns näsa med en ren näsduk för att förhindra att eventuellt kvarvarande slem torkar in och irriterar huden.

Rensa inte babyns näsborrar mer än fyra gånger per dag för att undvika skada på insidan av näsborrarna. Använd näsrensaren innan babyn ska äta, annars riskerar han eller hon att kräkas.

För att rengöra näsrensaren efter användning, häll diskmedel i varmt vatten. Fyll näsrensaren med en del av vattnet och skaka på den för att få bort det slem som finns kvar inuti, och tryck därefter ut vattnet igen. Upprepa detta åtskilliga gånger, och avsluta till sist med rent kallt vatten för att avlägsna eventuella diskmedelsrester. Rengör alltid näsrensaren efter varje användningstillfälle.

Olika typer av näsrensare

Alla näsrensare använder sugkraft för att avlägsna slem. Vissa modeller fungerar dock bättre än andra. Det här bör du hålla utkik efter:

Näsrensare med blåsa

Den modell som beskrivs i avsnittet ”Gör så här” kallas för en näsrensare med blåsa. Den är den vanligaste modellen och den är enkel att få tag på – både på sjukhus, kliniker, butiker och online – och den enkla designen gör den mycket prisvärd. Detta innebär dock inte att den är perfekt. Det största problemet är att det kan vara svårt att komma åt insidan. Detta innebär att du inte kan se hur den ren är efter användningen – om det finns slem kvar inuti näsrensaren, kan det innehålla bakterier. Dessutom gör utformningen det svårt att torka den. Så efter en tid kommer insidan, även med upprepad rengöring, förmodligen att bli smutsig.

Elektriska näsrensare

Som namnet antyder drivs dessa enheter av elektricitet och tillhandahåller en mycket mer kraftfull sugeffekt än manuella modeller. Många kan även diskas i maskin och har många praktiska funktioner såsom en genomskinlig behållare så att du kan se hur mycket slem som har sugits ut. Eftersom denna modell är så enkel att använda och har många praktiska funktioner, föredrar många föräldrar denna variant.

Elektriska näsrensare är dock dyrare än manuella näsrensare. Ett annat problem är att det är möjligt att slem ansamlas i delar av näsrensaren som är svåra att komma åt för rengöring, vilket kan orsaka bakteriell kontaminering. Vissa modeller kan även ha varierande funktion, beroende på ström och batterier.

Näsrensare med munsug

Dessa fungerar genom att man placerar ett munstycke och filter i änden av slangen, så att föräldern kan suga ut slemmet manuellt. Den enkla designen gör denna typ av näsrensare både kostnadseffektiv och enkel att rengöra. Dessutom får föräldern mycket bättre kontroll över sugkraften. Filtret och munskyddet förhindrar att slem oavsiktligt sugs upp i slangen, men de ska ändå tvättas noggrant efter användning.

Är det säkert att använda näsrensare?

När näsrensare används på rätt sätt är de helt ofarliga att använda. Något som vittnar om deras användbarhet är att man har näsrensare till hands på alla sjukhus. Emellertid måste de användas korrekt för att man ska uppnå önskat resultat.

Oavsett vilken typ du bestämmer dig för att använda, kom ihåg att läsa igenom bruksanvisningen noga. I den beskrivs alla försiktighetsåtgärder – till exempel att du ska begränsa användningen av näsrensare till maximalt fyra gånger per dag, och att varje användningstillfälle ska vara jämnt utspritt för att ge näsan chans att återhämta sig däremellan. Om du använder näsrensaren oftare än så riskerar du att torka ut och irritera näsborrarna, vilket kan förvärra problemet eller t.o.m. orsaka näsblödning. Av samma anledning är det viktigt att inte använda för mycket saltlösning.

Men när näsrensare används på ett korrekt och ansvarsfullt sätt, är de ett utmärkt hjälpmedel för att rensa babyns nästäppa.