INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI  – WWW.BRAUNHEALTHCARE.COM/PL_PL/

I. Kaz Europe Sarl – Informacja o polityce prywatności - 15/05/18

 

Niniejsze zasady opisują, w jaki sposób firma Kaz Europe Sarl (określana jako „Kaz Europe”, „my“, „nas“ lub „nasze“) wykorzystuje Państwa dane; mają one zastosowanie do strony internetowej www.braunhealthcare.com/pl_pl/</span oraz jej podstron.

Doceniamy zaufanie, jakim obdarzają Państwo Kaz Europe. Chcemy zapewnić Państwa, że traktujemy ochronę Państwa prywatności oraz danych osobowych bardzo poważnie, oraz że przetwarzamy Państwa dane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, w szczególności zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (Rozporządzenie (UE) 2016/679, dalej określane jako „GDPR”).

Poniżej wyjaśniamy, jakie dane osobowe dotyczące Państwa gromadzimy w odniesieniu do tej strony internetowej, w jaki sposób je wykorzystujemy oraz jakich zabezpieczeń używamy, aby je chronić.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania lub jeśli potrzebują Państwo dalszych informacji na ten temat, prosimy o kontakt z nami pod adresem [email protected]. Niniejsze zasady mogą podlegać aktualizacji od czasu do czasu. Prosimy o odwiedzanie tej strony co jakiś czas w celu zapoznania się z zasadami dotyczącymi prywatności.

 

II. Jakie dane gromadzimy? Do jakich celów oraz na jakiej podstawie prawnej wykorzystujemy państwa dane?

 

Zbieramy dane osobowe niezbędne do zapewnienia wysokiego poziomu usług, przekazywania ofert dotyczących towarów i usług co do których sądzimy, że mogą Państwa zainteresować, a także do zarządzania naszą działalnością. Aby zapewnić Państwu jak najlepszą obsługę, możemy niekiedy zbierać od Państwa informacje.

Mogą Państwo udostępnić swoje dane osobowe dobrowolnie. Prosimy jednak o zwrócenie uwagi, że dane te mogą być wymagane do zapewnienia usług lub dostępu do treści marketingowych.

Mogą Państwo udostępnić nam swoje dane osobowe zapisując się do naszego programu e-mailowego (informacje takie jak imię, nazwisko oraz adres e-mail), decydując się na udzielenie nam informacji dotyczących Państwa preferencji (takich jak zainteresowania, preferencje dotyczące produktów oraz informacje o zakupionych towarach), wysyłając do nas zapytanie, komentarz lub skargę (informacje takie jak imię, nazwisko oraz adres e-mail) lub też biorąc udział w loteriach lub promocjach (informacje takie jak imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu).

Ponadto, aby zapewniać Państwu usługi dopasowane do Państwa potrzeb, możemy zbierać informacje demograficzne (takie jak liczba osób w gospodarstwie domowym, wiek oraz płeć) oraz informacje dotyczące preferencji przy zakupach. Wykorzystujemy te informacje do odpowiedniego dostosowania dostępnych dla Państwa treści na naszej stronie internetowej oraz do zapewniania Państwu najważniejszych produktów i usług.

Chcielibyśmy przekazać Państwu pewne szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych, które możemy przetwarzać, celu gromadzenia danych oraz podstaw prawnych ich przetwarzania:

Dane osobowe Cele przetwarzania Podstawy prawne przetwarzania
Data i godzina żądania, nazwa żądanego pliku, strona, z której zażądano pliku, status dostępu (transfer pliku, nie znaleziono pliku itp.), używana przeglądarka internetowa i system operacyjny, pełny adres IP komputera wysyłającego żądanie, ilość przetransferowanych danych Działanie strony internetowej, techniczna konieczność, sieciowe dane analityczne i statystyczne do monitorowania, ulepszanie i ochrona naszych produktów, treści, usług i stron internetowych; zapewnianie odpowiedniego dostosowania treści strony internetowej; oferowanie reklam odpowiednich do zapotrzebowania; remarketing; zapewnianie informacji o miejscu zakupu rozwiązania; tworzenie profilu użytkownika na podstawie jego aktywności; monitorowanie skuteczności kampanii marketingowych Nasze prawnie uzasadnione interesy zgodnie z artykułem 6 (1) punkt f) GDPR.
Państwa imię i nazwisko, płeć, adres e-mail, zainteresowanie produktami Wysyłanie Biuletynu przez e-mail Państwa zgoda (art. 6 (1) punkt a) GDPR lub, dla istniejących klientów, możemy również dokonywać przetwarzania w oparciu o zgodę na zasadzie „soft opt-in”/prawnie uzasadnione interesy zgodnie z artykułem 6 (1) punkt f) GDPR.
Państwa imię i nazwisko, płeć, adres e-mail, lokalizacja, zainteresowania, preferencje dotyczące produktów, zakupione produkty Marketing naszych produktów Państwa zgoda zgodnie z artykułem 6 (1) punkt a) GDPR.
Państwa imię i nazwisko, płeć, adres bloga, lokalizacja, adres e-mail, produkt, który Państwa interesuje Zapewnianie programu partnerskiego Realizacja umowy dotyczącej programu partnerskiego zgodnie z artykułem 6 (1) punkt b) GDPR.
Państwa imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu Odpowiadanie na Państwa zapytania, komentarze i skargi Nasze prawnie uzasadnione interesy (utrzymywanie relacji z klientami) zgodnie z artykułem 6 (1) punkt f) GDPR lub (jeśli odpowiedź wiąże się z umową z Państwem, realizowanie tej umowy [dotyczącej programu partnerskiego] zgodnie z artykułem 6 (1) punkt b) GDPR.
Państwa imię, nazwisko, adres i numer telefonu Przeprowadzanie loterii i promocji, do których się Państwo zgłosili Państwa zgoda zgodnie z artykułem 6 (1) punkt a) GDPR.
Ogólnie Państwa dane osobowe (tylko zgodnie z zapotrzebowaniem) Zgodność z obowiązującymi przepisami oraz ochrona prawnie uzasadnionych interesów dotyczących naszej działalności oraz tytułów prawnych, w tym między innymi wykorzystywanie w odniesieniu do celów związanych z roszczeniami, zgodnością, przepisami, dochodzeniami (w tym ujawnianie takich informacji w powiązaniu z procesem lub sporem sądowym). Nasze prawnie uzasadnione interesy zgodnie z artykułem 6 (1), punkt f) GDPR lub odpowiednie przepisy zobowiązujące nas do przetwarzania Państwa danych osobowych (patrz artykuł 6 (1) punkt (c) GDPR).

III. Jakie dane udostępniamy, komu i gdzie?

 

Możemy udostępniać informacje dotyczące Państwa jako klientów podmiotom stowarzyszonym z Kaz Europe oraz zaufanym usługodawcom, którzy potrzebują dostępu do informacji na Państwa temat w celu zapewniania usług operacyjnych lub innego rodzaju wsparcia. W celu zagwarantowania poufności i bezpieczeństwa dotyczących Państwa informacji, usługodawcy muszą wyrazić zgodę na zabezpieczenie dotyczących Państwa informacji ściśle według naszych zasad.

Będziemy udostępniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom stowarzyszonym/stronom trzecim (pełniącym rolę administratorów danych):


Podmiot stowarzyszony/strona trzecia Opis przekazania/celu Przekazanie do krajów trzecich (poza EEA)
HOT (UK) Limited Cele marketingowe, co do których uzyskaliśmy Państwa zgodę. Brak

Dane osobowe będą również udostępniane następującym stronom trzecim świadczącym usługi (pełniącym rolę podmiotów przetwarzających dane), które będą je przetwarzać w naszym imieniu i zgodnie z umową dotyczącą przetwarzania danych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa:


Podmiot stowarzyszony/strona trzecia Opis przekazania/celu Przekazanie do krajów trzecich (poza EEA)
Amazon Web Services, Inc. Utrzymanie strony internetowej w centrum danych w Irlandii Privacy Shield
Google, Inc Usługi analityczne dotyczące stron internetowych Privacy Shield

W razie sprzedaży firmy lub jej połączenia z inną firmą, informacje dotyczące Państwa mogą (w ramach obowiązujących przepisów) zostać udostępnione naszym doradcom oraz doradcom ewentualnych nabywców i zostaną przekazane nowym właścicielom firmy.

Ponadto Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane stronom trzecim w sytuacji, w której będziemy prawnie zobowiązani do ujawnienia Państwa danych osobowych lub do zrealizowania lub zastosowania naszych warunków korzystania lub innych warunków wynikających z umowy z Państwem, bądź też w celu ochrony praw, własności i bezpieczeństwa, naszego, naszych klientów oraz innych osób. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami oraz zminimalizowania ryzyka kredytowego.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom rządowym i/lub funkcjonariuszom organów ścigania, jeśli będzie to wymagane do celów określonych powyżej, lub jeśli będzie to wymagane ze względu na ochronę prawną naszych prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jeżeli informacje będą przekazywane poza obszar EEA oraz jeżeli będą przekazywane zainteresowanej stronie lub sprzedawcy w kraju, który nie podlega decyzji Komisji UE stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, dane są odpowiednio chronione przez standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję UE, właściwy certyfikat Privacy Shield lub przez wiążące reguły korporacyjne sprzedawcy dla podmiotu przetwarzającego dane (patrz tabele powyżej). Kopia odpowiednich zasad może zostać uzyskana do wglądu po wysłaniu wniosku do [email protected] lub tu.

 

IV. W jaki sposób mogą państwo zrezygnować z otrzymywania promocyjnych wiadomości e-mail?

 

Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywania ofert promocyjnych i/lub chcą Państwo wycofać swoją zgodę, mogą Państwo dokonać rezygnacji; w tym celu prosimy o kontakt z nami: Dział Obsługi Produktów ; Państwa adres e-mail zostanie usunięty z naszej listy marketingowej.

 

V. Jakie są państwa prawa w odniesieniu do państwa danych?

 

Mają Państwo prawo poprosić nas o:

  • dostęp do Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas oraz kopię tych danych (art. 15 GDPR);
  • kopię danych osobowych, które Państwo nam przekazali, którą mogą Państwo otrzymać lub która może zostać przesłana stronie trzeciej, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (art. 20 GDPR);
  • aktualizację lub poprawienie Państwa danych osobowych tak, aby były one prawidłowe (art. 16 GDPR);
  • usunięcie Państwa danych osobowych z naszej dokumentacji, w pewnych okolicznościach (art. 17 GDPR);
  • ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych, w pewnych okolicznościach (art. 18 GDPR).

Mogą Państwo również:

  • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w pewnych okolicznościach (w szczególności w sytuacjach, w których nie musimy przetwarzać tych danych w celu spełnienia wymagań wynikających z umowy lub innych wymagań prawnych lub jeśli używamy danych na potrzeby marketingu bezpośredniego – art. 21 GDPR);
  • wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, jeśli używamy Państwa danych osobowych za Państwa zgodą. Nie będzie to miało wpływu na wykorzystywanie przez nas Państwa danych osobowych przez momentem wycofania zgody.

Mogą Państwo egzekwować przysługujące Państwu prawa, w szczególności wycofać swoją zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected] lub tu. W celu spełnienia Państwa żądania możemy potrzebować potwierdzenia Państwa tożsamości. Przy zwracaniu się do nas prosimy o każdorazowe podawanie swojego imienia i nazwiska, adresu i/lub adresu e-mail, a także informacji dotyczących żądania.

Należy pamiętać, że spełnianie niektórych z wyżej wymienionych żądań może zależeć od wystąpienia okoliczności przewidzianych w obowiązujących przepisach, w szczególności w GDPR.

Jeżeli mają Państwo nierozstrzygnięte wątpliwości, mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu ds. ochrony danych, w szczególności do organu ds. ochrony danych w kraju członkowskim będącym miejscem Państwa zwykłego pobytu lub pracy.

 

VI. Jak długo będą przechowywane moje dane osobowe?

 

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe jedynie przez ograniczony czas, potrzebny do realizacji celów przetwarzania wymienionych w tabeli powyżej. Po upływie tego czasu Państwa dane osobowe zostaną usunięte. Jeśli będziemy przetwarzać Państwa dane w oparciu o Państwa zgodę, będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez ograniczony czas potrzebny do realizacji celów przetwarzania.

W przypadku zawierania z Państwem umowy będziemy przechowywać dotyczące Państwa informacje przez czas trwania umowy Państwa z nami oraz, w dozwolonym zakresie, po zakończeniu tej relacji, tak długo, jak to konieczne do zrealizowania celów określonych w niniejszych zasadach. Kryteria określające okres przechowywania to: wymagania ustawowe i umowne, charakter naszej relacji z Państwem, charakter danych, których dotyczą kryteria, niezbędne kwestie techniczne. Ze względów prawnych możemy być zobowiązani do przechowywania niektórych informacji przez określony czas.

W przypadku przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych lub za Państwa zgodą przetwarzamy dane do momentu, w którym poproszą nas Państwo o zaprzestanie przetwarzania i przez krótki czas później (aby być w stanie spełnić Państwa żądania). Przechowujemy również dokumentację faktu, że poprosili Państwo o nieprzysyłanie materiałów w ramach marketingu bezpośredniego lub nieprzetwarzanie danych, tak, abyśmy mogli w przyszłości postępować zgodnie z Państwa życzeniem.

W przypadku przetwarzania danych osobowych do celów dotyczących bezpieczeństwa strony internetowej przechowujemy je przez 60 dni.

W pozostałych przypadkach możemy zachowywać dane przez odpowiedni czas po zakończeniu jakiejkolwiek relacji z Państwem w celu zabezpieczenia się przez roszczeniami prawnymi lub w celu zarządzania działalnością.

 

VII. W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo dotyczących państwa informacji?

Firma Kaz Europe oraz podmioty stowarzyszone będą stosować praktyki i procedury opracowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa, integralności i poufności informacji dotyczących klientów. Ograniczamy dostęp do informacji dotyczących klientów wyłącznie do tych z naszych pracowników lub upoważnionych usługodawców, którzy potrzebują tych informacji do wykonywania swojej działalności, a także prowadzimy edukację naszych pracowników w zakresie dbania o bezpieczeństwo informacji dotyczących klientów oraz chronienia ich przed nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem lub użyciem.

 

VIII. Pliki cookie

Poprzez zastosowanie komputerowych plików „cookie” (niewielkich porcji informacji przechowywanych przez przeglądarkę na Państwa dysku twardym) gromadzimy dane, takie jak Państwa adres IP, rodzaj przeglądarki, nazwę domeny oraz konkretne strony internetowe Kaz Europe odwiedzane przez Państwa. Konfigurowane przez nas pliki „cookie” nie zawierają żadnych informacji umożliwiających ustalenie tożsamości, takich jak Państwa imię i nazwisko, ani informacji wrażliwych, takich jak numer karty kredytowej. Dane te są gromadzone automatycznie i wykorzystywane zbiorczo jako pomoc w identyfikowaniu tendencji, co pozwala nam ulepszać naszą stronę internetową i Państwa doświadczenia związane z firmą Kaz Europe.

Pliki „cookie” umożliwiają nam również rozpoznanie Państwa, kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę ponownie i zapewnienie Państwu dostosowanych treści, co do których sądzimy, że będą dla Państwa wartościowe. Większość przeglądarek internetowych pozwala na kontrolę nad plikami „cookie” na komputerze, poprzez ich kasowanie, blokowanie lub powiadamianie użytkownika, kiedy następuje zapisanie takiego pliku. Zachęcamy do zapoznania się z instrukcjami konkretnej przeglądarki dotyczącymi tych funkcji. W razie zdecydowania się na zablokowanie plików „cookie” Kaz Europe należy wziąć pod uwagę, że mogą Państwo nie być w stanie w pełni skorzystać ze spersonalizowanych treści na stronach Kaz Europe.

Więcej informacji można znaleźć w naszych Zasadach dotyczących plików cookie.

 

IX. Jeśli mają państwo pytania dotyczące państwa danych

 

Administratorem danych do celów niniejszego przetwarzania jest Kaz Europe Sarl, Place Chauderon 18, 1003 Lausanne, Szwajcaria

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z nami pod numerem +48 22 512 39 02.