Temperaturę można mierzyć w uchu, w jamie ustnej, w odbytnicy, pod pachą lub na czole. Każdą z wymienionych metod uważa się za miarodajną, jeśli pomiar został wykonany prawidłowo. Zmierzone temperatury mogą różnić się od siebie w zależności od metody, dlatego w celu zachowania spójności wyników stosuj tę samą metodę. Dwa popularne sposoby pomiaru to pomiar w uchu i na czole.

Pomiar w uchu jest na tyle komfortowy, łatwy i szybki, że stał się ulubioną metodą wśród rodziców. Braun to marka nr 1 wśród termometrów używanych przez lekarzy1

Ponadto ostatnie badanie3 wykazało, że podczas stosowania u noworodków termometr Braun ThermoScan® 7 osiągał taką samą dokładność jak uwzględniony w tym samym badaniu pomiar metodą doodbytniczą.

Mierzenie temperatury w uchu

Pomiar należy zawsze wykonywać w tym samym uchu ze względu na fakt, że wynik uzyskany w prawym uchu może różnić się od wyniku w lewym uchu, co wynika z różnic fizjologicznych.
Należy o tym pamiętać, monitorując temperaturę.

Uwzględnij wpływ czynników zewnętrznych

Na pomiar wewnętrznej temperatury w uchu mogą wpływać również inne czynniki, na przykład, gdy osoba, której temperaturę mierzymy tuż przed pomiarem:

  • przykrywała ucho szalikiem, nausznikami, czapką, itp.
  • leżała na uchu
  • wystawiona była na działanie bardzo wysokich lub niskich temperatur
  • pływała lub kąpała się.

W opisywanych sytuacjach, należy wyeliminować czynnik zewnętrzny i przed przed kolejnym pomiarem odczekać 30 minut.

Kiedy nie należy używać termometru dousznego

W przypadku, gdy do ucha aplikowane są krople lub inne leki (w takim przypadku należy mierzyć temperaturę w drugim uchu).

W przypadku obecności nadmiernej ilości woskowiny (im czystsze ucho, tym większa dokładność pomiaru).

W przypadku, gdy osoba, której temperaturę mierzymy ma zapalenie ucha zewnętrznego
(otitis externa). Użycie w tej sytuacji termometru dousznego mogłoby skutkować dyskomfortem lub bólem.

W przypadku, gdy występuje krwawienie lub wysięk z ucha.

Jak używać termometr Braun ThermoScan®

Jeśli posiadasz termometr Braun ThermoScan®, poniżej znajdziesz wskazówki dotyczącego prawidłowego pomiaru temperatury u dziecka przy jego użyciu:

1. Aby uzyskać dokładny pomiar, przed każdym pomiarem stosuj nowy kapturek ochronny.

2. Czujnik ściśle umieść w kanale usznym, kierując go w stronę przeciwległej skroni

3. Czujnik ściśle umieść w kanale usznym, kierując go w stronę przeciwległej skroni

4. Wykonaj pomiar, naciskając przycisk “Temperatura".

5. Zdejmij i zutylizuj zużyty kapturek.

Mierzenie temperatury na czole

Pomiar na czole jest niezwykle delikatnym sposobem sprawdzania temperatury.

Termometry do czoła mierzą energię promieniowania podczerwonego emitowanego przez skórę. Energia ta jest skupiana przez soczewkę termometru i zamieniana na wartość liczbową.

Zawsze postępuj zgodnie ze wskazówkami producenta termometru, aby osiągać jak najlepsze rezultaty.

Jak używać termometrów bezdotykowych + dotykowych Braun

1. Przed pomiarem usuń z czoła włosy lub ewentualne zanieczyszczenia

2. Zdejmij pokrywkę zabezpieczającą

3. Naciśnij przycisk ON/OFF

4. Jeśli chcesz użyć metody dotykowej, dostaw termometr do środka czoła, w miejscu pomiędzy brwiami

5. Jeśli chcesz użyć metody bezdotykowej, ustaw termometr w odległości 5 cm od środka czoła w przypadku modelu NTF3000 lub 2,5 cm od środka czoła w przypadku BNT400. Oba termometry wykorzystują czujnik zbliżeniowy i podświetlenie miejsca pomiaru. Osobom mierzącym temperaturę samym sobie zaleca się użycie metody dotykowej jako wygodniejszej

6. Podczas pomiaru głowa pacjenta musi pozostawać nieruchoma podobnie jak termometr.

7. Naciśnij przycisk “Temperatura", aby wykonać pomiar.

Wskazówki dotyczące pomiaru temperatury

Termometr powinien znajdować się w temperaturze pokojowej przynajmniej przez 10 minut przed pomiarem. Osoba, której temperaturę mierzysz, powinna przebywać we wnętrzu przynajmniej 30 minut przed pomiarem. Przed wykonaniem pomiaru:

  • Wytrzyj pot z czoła suchą szmatką. Upewnij się, że czoło jest czyste.
  • Jeśli przetarłeś lub czyściłeś czoło, odczekaj 10 minut, zanim rozpoczniesz pomiar.
  • Make sure to move hair away from forehead and wait 10 minutes before taking a measurement.