Se nå

Visste du at definisjonen av feber forandrer seg med alderen?

* Ut av de 27% deltakerne som anbefaler et spesielt merke. Kilde: Ipsos, online undersøkelse blant n=802 allmennleger og barneleger i fire europeiske land (n=200 hver i TY, UK, FR, NL), utført jan-feb 2017.
** Herzog L, Phillips S. Addressing Concerns About Fever. Clinical Pediatrics. 2011; 50(#5): 383-390.