PERSONVERN – WWW.BRAUNHEALTHCARE.COM/NO_NB/

I. Kaz Europe Sarl – Personvern- 15/05/18

 

Denne policyen beskriver hvordan Kaz Europe Sarl (henvises til som „Kaz Europe”, “vi“, „oss“ eller „vår“) bruker dine data, og gjelder for nettsiden www.braunhealthcare.com/no_nb/og dens undersider.

Vi setter pris på din tillit til Kaz Europe. Vi ønsker å forsikre deg om at vi tar ditt personvern på alvor, og at vi bruker dine data i tråd med den gjeldende personvernlovgivningen, spesielt personvernforordning (EU)2016/679, (General Data Protection Regulation, forkortet til “GDPR”).

Vi gir deg følgende forklaring om hvilke personlige data vi samler inn om deg i forbindelse med dette nettstedet, hvordan vi bruker den og hvordan sikkerheten ivaretas.

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss på [email protected].hvis du har andre spørsmål eller ønsker mer informasjon om dette temaet. Det an hende at vi oppdaterer denne policyen av og til. Gå inn på denne siden med jevne mellomrom for å lese personvern policyen.

 

II. Hva slags data samler vi inn? Til hvilke formål og på hvilket juridisk grunnlag bruker vi dine data?

 

Vi samler inn personlige data som er nødvendig for å yte en uovertruffen service, for å vise tilbud om produkter og tjenester som vi tror kan være av interesse for deg, og for å administrere vårt selskap. Det kan hende at vi samler inn personopplysninger fra deg i noen få tilfeller slik at vi kan gi deg best mulig service.

Du kan oppgi dine personlige data frivillig. Vær imidlertid oppmerksom på at denne dataen kan være nødvendig for å yte tjenester eller i forbindelse med markedsføring.

Du kan gi oss dine personlige data hvis du abonnerer på vårt epost-program (informasjon slik som navnet ditt og epost-adressen), velger å gi oss informasjon om hva du foretrekker (slik som interesser, produkter og varer kjøpt tidligere), sender oss en forespørsel, kommentar eller klage (informasjon slik som navnet ditt og epost-adressen), eller hvis du deltar i en konkurranse eller et salgsfremmende tiltak (informasjon slik som navn, adresse og telefonnummer).

Vi kan i tillegg samle inn demografisk informasjon (slik som antall husholdningsmedlemmer, alder og kjønn) og informasjon om kjøpepreferanse, slik at vi kan gi deg en service tilpasset dine behov. Vi bruker denne informasjonen til å skreddersy dine erfaringer på vårt nettstedt for å kunne tilby deg de mest relevante produktene og tjenestene.

Vi vil gjerne gi deg noen flere opplysninger om personlige data som kan behandles av oss, formålet med dataen og det juridiske grunnlaget for behandlingen:


Personlige data Formål for behandling Juridisk grunnlag for behandling
Dato og klokkeslett for forespørselen, navnet på filen som ble forespurt, siden med den forespurte filen, tilgangsstatus (overføring av fil, ikke funnet, osv.), nettleseren og operativsystemet som ble brukt, full IP-adresse for datamaskinen som ble brukt, mengden data som ble overført. Operativt nettsted, teknisk nødvendighet, webanalyse og statistikker for å overvåke, forbedre og beskytte våre produkter, innhold, tjenester og nettsteder; tilpasse nettsteder for kunden, gi skreddersydde annonser, remarketing; gi løsninger for hvor man kan kjøpe; lage brukerprofiler basert på din aktivitet; overvåking av markedsføringskampanjer Vår legitime interesse i henhold til Artikkel 6 (1) punkt f) i GDPR.
Ditt navn, kjønn, e-post adresse, produktinteresse Sende epost-nyhetsbrev Ditt samtykke (Art. 6 (1) punkt a) GDPR, eller vi kan også basere vår behandling på det såkalte “soft opt-in/legitimate interest” (midlertidig samtykke) i henhold til Artikkel 6 (1) punkt f) i GDPR for eksisterende kunder .
Ditt navn, ditt kjønn, din epost-adresse, ditt oppholdssted, dine interesser, produktpreferanser, varer kjøpt tidligere. Markedsføring av våre produkter Ditt samtykke i henhold til Artikkel 6 (1) punkt a) i GDPR.
Ditt navn, ditt kjønn, bloggadresse, ditt oppholdssted, epost-adresse, produkter du er interessert i Tilby partnerprogrammet Sette opp kontrakten for partnerprogrammet i henhold til Artikkel 6 (1) punkt b) i GDPR.
Ditt navn, epost-adresse, telefonnummer Tilbakemelding på dine forespørsler, kommentarer og klager Vår legitime interesse (opprettholde vårt forhold til kundene) i henhold til Artikkel 6 (1) punkt f) i GDPR eller (i tilfelle tilbakemeldingen gjelder en kontrakt med deg, denne kontrakten [for partnerprogrammet] i henhold til Artikkel 6 (1) punkt b) i GDPR.
Ditt navn, din adresse og ditt telefonnummer Delta i konkurranser og markedsføringskampanjer som du har meldt deg på Ditt samtykke i henhold til Artikkel 6 (1) punkt a) i GDPR.
Dine personlige data generelt (kun når det er nødvendig) Samsvar med gjeldende lover og beskyttelse av våre legitime forretningsinteresser og juridiske rettigheter inkludert, men ikke begrenset til, bruk i forbindelse med fordringer, samsvar, regulering, etterforskning (inkludert bekjentgjøring av slik informasjon i forbindelse med juridiske prosesser eller rettsaker) Vår legitime interesse i henhold til Artikkel 6 (1) punkt f) i GDPR eller de respektive lovene som krever at vi behandler dine personlige data (se Art. 6 (1) punkt (c) GDPR).

 

III. Hvilken data deler vi og med hvem og hvor?

 

Det kan hende at vi deler dine kundeopplysninger med Kaz Europes forretningspartnere og betrodde tjenesteleverandører som må ha adgang til dine opplysninger for å kunne levere driftstjenester eller støttetjenester. For å beskytte konfidensialiteten og sikkerheten til dine opplysninger, må tjenesteleverandører gi sitt samtykke til å beskytte dine opplysninger i eksakt samsvar med vår policy.

Vi vil dele dine personlige data med følgende forretningspartnere/tredjeparter (fungerer som behandlingsansvarlige):


Forretningspartner/Tredjepart Beskrivelse av overføring/formål Overføringer til et tredje land (utenfor EØS)
HOT (UK) Limited Markedsføringsformål som du har gitt oss ditt samtykke til. Ingen

Personlige data vil også deles med følgende tredjepart tjenesteleverandører (fungerer som behandlingsansvarlige), som vil behandle den på våre vegne og i henhold til en databehandleravtale slik som påkrevd av loven:


Forretningspartner/Tredjepart Beskrivelse av overføring/formål Overføringer til et tredje land (utenfor EØS)
Amazon Web Services, Inc. Webhotell i et datasenter i Irland Privacy Shield
Google, Inc Nettstedsanalyse Privacy Shield

Hvis selskapet selges eller fusjonerer med et annet selskap, kan dine opplysninger (avhengig av gjeldende lover) oppgis til våre rådgivere og til potensielle kjøperes rådgivere og vil overføres til de nye eierne av selskapet.

Dine personlige data kan i tillegg overføres til en tredjepart, i tilfelle vi er lovforpliktet til å oppgi dine personlige data eller for å sette i kraft våre brukervilkår eller andre vilkår i kontrakten din, eller for å beskytte rettighetene, eiendom og sikkerheten til oss selv, våre kunder og andre. Dette inkluderer en utveksling av opplysninger med andre selskaper og organisasjoner for å beskytte mot svindel og for å redusere kredittrisiko til et minimum.

Personlige data kan deles med offentlige myndigheter og/eller politi- og lensmannsetaten i forbindelse med formålene ovenfor, hvis det er lovpålagt eller påkrevet for rettslig beskyttelse av våre legitime interesser i henhold til gjeldende lover.

Ved overføring av opplysninger utenfor EØS-området, og der dette er til en interessent eller en selger i et land som ikke er underlagt en tilstrekkelighetsbestemmelse fra EU-kommisjonen, vil dataen være tilstrekkelig beskyttet av standard kontraktklausuler godkjent av EU-kommisjonen, en hensiktsmessig Privacy Shield sertifisering eller en selgers bindende bedriftsregler (se tabellene ovenfor). Hvis du ønsker å se den relevante mekanismen, kan du få tilsendt en kopi ved forespørsel til [email protected] oder eller her.

 

 

IV. Hvordan kan du “velge bort” å motta markedsføringsrelaterte e-postmeldinger?

 

Hvis du ikke ønsker å motta markedsføringsrelaterte tilbud og/eller du ønsker å oppheve ditt samtykke, kan du velge det bort. For å gjøre dette, ta kontakt med oss på Produkt-Support og din epost-adresse vil bli fjernet fra vår markedsføringsliste.

 

 

V. Hvilke rettigheter har du over dataene dine?

 

Du har rett til å spørre oss:

 

  • om å få tilgang til og en kopi av dine personlige data som vi har (Art. 15 GDPR)
  • om å få en kopi av personopplysningene du ga oss eller sende dem til en tredjepart i et vanlig, maskinlesbart format (Art. 20 GDPR)
  • om å oppdatere eller rette dine personlige data slik at de er korrekte (Art. 16 GDPR)
  • om å slette dine personlige data i vår database i visse situasjoner Art. 17 GDPR)
  • om å begrense bruken av dine personlige data i visse situasjoner (Art. 18 GDPR).

 

Du kan også:

  • komme med innvendinger mot at vi bruker dine personlige data i visse situasjoner (spesielt der vi ikke behøver å bruke dataen for å oppfylle kontraktvilkår eller andre lovgivninger, eller der vi bruker dataen til direkte markedsføring - Art. 21 GDPR)
  • trekke tilbake ditt samtykke når som helst, der vi bruker dine personlige data med ditt samtykke. Dette vil ikke påvirke vår bruk av dine personlige data før du trakk samtykket tilbake.

Du kan håndheve hvilken som helst av dine rettigheter, spesielt tilbaketrekking av ditt samtykke, ved å kontakte oss på [email protected] oder hierDet kan hende at vi må be deg om å bekrefte din identitet før vi kan ta oss av forespørselen. Når du henvender deg til oss, skal du alltid oppgi navn, adresse og /eller epost-adresse i tillegg til informasjon om forespørselen.

Vær oppmerksom på at tilbakemelding for noen av de ovenfor nevnte forespørslene kan avhenge av omstendighetene som er gitt i gjeldende lovverk, spesielt i GDPR.

Hvis du har uløste problemer, har du også rett til å klage til datatilsynet.

 

VI. Hvor lenge vil mine personlige data holdes?

 

Vi holder dine personlige data kun i en begrenset periode som er nødvendig for å oppfylle formålene som de ble samlet inn for, slik som beskrevet i tabellen ovenfor. Etter denne perioden vil dine personlige data slettes. Hvis vi bruker dine personlige data basert på ditt samtykke, holder vi dine personlige data i en begrenset periode som er nødvendig for å oppfylle formålene de ble samlet inn for.

Når vi inngår en kontrakt med deg, beholder vi dine opplysninger så lenge kontrakten med oss varer, og i den utstrekning det er tillatt, etter at dette forholdet er avsluttet for så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene beskrevet i denne merknaden. Kriteriene som brukes for å fastsette oppbevaringstiden er lovpålagte og kontraktfestede krav, hva slags forhold vi har til deg, hva slags data det gjelder, tekniske nødvendigheter. Loven kan kreve at vi tilbakeholder visse opplysninger i en fastsatt periode.

Når vi bruker dine personlige data til markedsføringsformål eller med ditt samtykke, bruker vi denne dataen helt til du ber oss om å stoppe og i en kort periode etterpå (slik at vi kan gjennomføre ønskene dine). Vi beholder også informasjonen om at du har bedt oss om å ikke sende deg direkte markedsføring eller bruke dine data slik at vi kan respektere ditt ønske i fremtiden.

Når vi behandler personlige data av sikkerhetsmessige grunner for nettstedet, beholder vi den i 60 dager

I andre tilfeller kan vi beholde data i en passende periode etter at forholdet med deg er avsluttet for å beskytte den mot rettskrav eller for å administrere dens forretningsvirksomhet.

 

 

Hvordan sikrer vi dine opplysninger?

VIII. Informasjonskapsler

Ved bruk av “informasjonskapsler” (små filer med informasjon som lagres av nettleseren på din harddisk), kan vi samle inn data, slik som din IP-adresse, nettlesertype, domenenavn og spesifikke Kaz Europe nettsider som du klikker på. Informasjonskapslene som konfigureres av oss inneholder ingen personopplysninger, slik som navnet ditt, eller sensitive opplysninger slik som nummeret på kredittkortet ditt. Denne dataen samles inn automatisk og brukes til å hjelpe oss med å finne trender slik at vi kan forbedre vårt nettsted og din Kaz Europe opplevelse.

Informasjonskapsler gjør også at vi kjenner deg igjen når du kommer tilbake til nettstedet vårt, slik at vi kan gi deg en skreddersydd opplevelse som vi mener kan være nyttig for deg. De fleste nettlesere lar deg administrere informasjonskapslene ved å slette dem, blokkere dem eller gi deg melding om at en slik fil er lagret. Se på nettleseren som du bruker for informasjon om denne funksjonen. Hvis du velger å slå av Kaz Europe informasjonskapslene, vær oppmerksom på at du ikke vil være i stand til å oppnå full fordel av den personrettede opplevelsen hos Kaz Europe.

For flere opplysninger om informasjonskapsler, kan du lese vår Cookies Policy.

 

 

VIII. Hvis du har spørsmål angående dine data

 

Behandlingsansvarlig for denne behandlingen er Kaz Europe Sarl, Place Chauderon 18, 1003 Lausanne, Sveits

Du er hjertelig velkommen til å kontakte oss på +47 23 50 01 20. Hvis du har spørsmål angående behandling av dine personlige data