Temperaturmåling har kommet langt

Mange foreldre vil huske at når de var barn, ble temperaturen målt med termometerstrips eller kanskje et gammeldags glasstermometer.

Termometerstrips har i mellomtiden fått ord på seg for å være unøyaktige, da de kun viser temperaturen på huden og ikke kroppen, mens glasstermometere utgjør en alvorlig risiko hvis de knuses, fra små glassbiter til eksponering mot meget giftig kvikksølv.

Måten vi tar temperaturen på hjemme er idag helt annerledes, takket være utvikling og innovasjon av digital termometer--teknologi.

Hvorfor bruke øret?

Øret er et utmerket sted å måle temperaturen på, fordi øret reflekterer kroppens kjernetemperatur. Kroppstemperaturen reguleres faktisk av hypotalamus1, som deler blodtilførselen med trommehinnen2. Endringer i kroppens kjernetemperatur oppdages vanligvis raskere i trommehinnen enn på andre steder, slik som i endetarmen, i munnen eller i armhulen.

Klinisk utprøvd nøyaktighet 

Braun er termometermerket som er nr.1 blant leger2. Braun ThermoScan® 7 øretermometeret ble nylig brukt i en studie3 for å måle temperaturen hos 894 pasienter på flere helseinstitusjoner. Det viste seg at når Braun ThermoScan® 7 ble brukt til å måle temperaturen hos nyfødte, var resultatet like nøyaktig som de rektale målingene som ble brukt til sammenlikning i studiet. Det ble også funnet at måling i øret fjerner den ubehagelige opplevelsen ved rektal måling.

Det er andre fordeler også

  • Da øret reflekterer kroppens kjernetemperatur, vil temperaturendringer ofte vises raskere i øret enn andre steder på kroppen, spesielt i situasjoner der temperaturen forandrer seg raskt. Dette ble bekreftet i en studie som ble utført med spedbarn og småbarn3.
  • Måling under armen (eller armhulen) reflekterer hudens temperatur og viser nødvendigvis ikke den innvendige kroppstemperaturen.
  • Oral temperatur er ofte påvirket av mat og drikke, termometerets plassering, pusting med munnen, eller hvis vedkommende ikke er i stand til å lukke munnen helt.
  • Det tar ofte lengre tid for den rektale temperaturen å registrere endringer i innvendig kroppstemperatur. Det medfører også en risiko for krysskontaminasjon og en risiko for å skade endetarmen.
  • Det er mer hygienisk, takket være at det ikke er kontakt med slimhinner, og medfører derved en lavere risiko for krysskontaminasjon (når brukt med hygieniske linsefiltere).
  • Temperaturen kan måles hos spedbarn uten at de må vekkes og kles av først.
  • Det er også mer komfortabelt og mindre stressende, både for spedbarn og foreldre, spesielt i situasjoner der temperaturen tas ofte for å overvåke feberutvikling.

Passer måling i øret for deg?

Oppsummert, måling med termometer i øret er en meget nøyaktig og pålitelig måte å finne temperaturen på. Hvis du er på jakt etter et hurtig måleresultat, se Braun ThermoScan® serien

1 GUYTON A C, TEXTBOOK OF MEDICAL PHYSIOLOGY, W.B. SAUNDERS, PHILADELPHIA, 2016, P 754-5
2 kilde: Ipsos, online studie blant n=802 allmennleger og barneleger i fire europeiske markeder (n=200 hver TY, UK, FR, NL), utført jan-feb 2017.
3 NETTER H F, ATLAS OF HUMAN ANATOMY, NOVARTIS MEDICAL EDUCATION, EAST HANOVER, NJ, 1997, PP 63, 95.
4 Liu A. A Study to Validate the Age-based Fever Cutoff Points for the AgeSmart Feature Using the Braun IRT 6520 Thermometer. Helen of Troy proprietary clinical investigation report ref. CP-THR11-01. 2016.