Temperaturen kan tas i øret, munnen, endetarmen, armhulen eller på pannen. Hver metode anses som nøyaktig når utført på riktig måte. Temperaturmålinger kan variere avhengig av metoden, så pass på å bruke den samme for å få et konsekvent resultat. To populære steder for temperaturmåling er i øret og på pannen.

Måling i øret er skånsomt, lettvint og hurtig, og er derfor et populært sted for å måle temperaturen blant foreldre. Braun er også termometermerke nr.1 som brukes av leger 1. Ikke bare det, men en nylig utført studie3 viste at når Braun ThermoScan® 7 ble brukt til å måle temperaturen hos nyfødte, var resultatet like nøyaktig som de rektale målingene som ble brukt til sammenlikning i studiet.

Temperaturmåling i øret.

Ta alltid temperaturen i det samme øret, da avlesningen i høyre øre kan variere fra avlesningen i venstre øre. Dette er en fysiologisk forskjell som oppstår naturlig, og som er viktig å huske på når du måler temperaturen.

Ta utenforliggende faktorer med i betraktning

Temperaturen i øret kan påvirkes av andre ting enn den faktiske kroppstemperaturen, for eksempel hvis vedkommende har:

  • Hatt ørene tildekket
  • Ligget på det ene eller det andre øret
  • Vært utsatt for meget varme eller meget kalde temperaturer
  • Nylig svømt eller badet

I disse tilfellene, fjern de utenforliggende faktorene og vent 30 minutter før du tar temperaturen.

Når du ikke skal bruke et øretermometer

Hvis reseptbelagte øredråper eller andre øremedikamenter har vært brukt i øregangen (bruk det andre øret i stedet.)

Hvis det er mye ørevoks. (Sjekk at øret er så fritt for hindringer som mulig for å få en nøyaktig måling.)

Hvis vedkommende har en infeksjon i det ytre øret (otitis externa). Bruk av øretermometer kan da være ubehagelig eller smertefullt.

Hvis det er blod eller rennende væske i øret.

Hvordan du bruker et Braun ThermoScan® termometer

Slik tar du temperaturen hos barnet ditt på en riktig måte når du bruker et Braun ThermoScan® termometer:

1. For å få en nøyaktig måling, må du passe på at et nytt, rent hygienisk linsefilter sitter på plass før hver måling.

2. Sett tuppen tett inn i ørekanalen og rett den mot den motsatte tinningen.

3. Hold termometeret stabilt i ørekanalen.

4. Ta en måling ved å trykke inn "Measurement" knappen

5. Kast det bruket linsefilteret

Bruk av pannen til å ta temperaturen

Bruk av pannen til å ta temperaturen er en skånsom måte å overvåke en feber på.

Pannetermometere måler den infrarøde strålingen fra huden. Denne strålingen samles opp av linsen og omdannes til en temperaturverdi.

Følg alltid instruksjonene fra produsenten for å få de beste resultatene.

Hvordan du bruker et Braun Touch + No touch (berøring + berøringsfritt) termometer

1. Fjern smuss eller hår fra panneområdet før temperaturen måles

2. Fjern beskyttelseshetten

3. Trykk på PÅ/AV-knappen.

4. Hvis du bruker berøringsmetoden, sett termometeret i posisjon foran på pannen og midt mellom øyenbrynene slik at pannen berøres.

5. Hvis du bruker den berøringsfrie metoden, sett termometeret i posisjon med en avstand på opp til 5cm ved bruk av en NTF3000, 2,5cm ved bruk av en BNT400, ved å bruke nærhetssensoren og siktelyset på begge to. Pasienter som måler sin egen temperatur anbefales å bruke “touch” modus i stedet for “no touch” da det er mer praktisk.

6. Hold pasientens hode i ro mens du måler. Du må ikke bevege termometeret under målingen.

7. Trykk på temperaturknappen for å ta en måling.

Tips for å ta temperaturen

Sørg for at du lar termometeret akklimatiseres til romtemperatur i minst 10 minutter før tar målingen.

Vedkommende som du skal ta temperaturen på må ha oppholdt seg innendørs i 30 minutter før målingen tas.

Før du måler temperaturen.

  • Fjern eventuell svette med en tørr klut.
  • Sjekk at pannen er ren. Hvis du gjør pannen ren, skal du vente i 10 minutter før du måler temperaturen.
  • Sørg for å fjerne hår fra pannen og vent i 10 minutter før du måler temperaturen.