Forståelse av blodtrykksmålingen din er det første skrittet når du setter i verk tiltak for å redusere blodtrykket eller holde det på et sunt nivå.

Forståelse av blodtrykk

Blodtrykk er kraften eller trykket av blod mot åreveggene. Hvert hjerteslag pumper blodet inn i årene og gjennom kroppen. Blodtrykk gis som to tall. Det første tallet er det systoliske trykket – trykket mot åreveggene når hjertet trekker seg sammen og pumper blod. Det andre tallet er det diastoliske trykket – trykket mot åreveggene når hjertet hviler seg mellom slagene.

Blodtrykk måles i millimeter med kvikksølv (skrevet som mmHg) og registreres som systolisk blodtrykk (høyeste verdi) og diastolisk blodtrykk (laveste verdi), for eksempel 120/80 mmHg.

Vi vet at vi bør ha et sunt kosthold, redusere saltinntaket, holde oss i bevegelse og nyte alkohol med måte for å opprettholde en sunn vekt og god helse generelt. Men når vi imidlertid måler hjertehelsen vår, vil mer enn en av fem voksne over hele verden1 ha høyt blodtrykk. Forståelse av blodtrykket ditt og hva som betraktes som et ‘normalt’ nivå vil hjelpe deg med å ta de riktige livsstilvalgene for et sunnere hjerte og en sunnere kropp.

Hvorfor måle blodtrykket?

Jo høyere blodtrykket ditt er, desto større er risikoen for at du får helseproblemer i fremtiden. Høyt blodtrykk legger ekstra belastning på årer og hjerte, som over tid vil forårsake at årene blir tykkere og mindre fleksible og til slutt gjøre dem trangere. Trange årer er mer utsatt for blodpropper som kan føre til alvorlige hjerteproblemer, slik som hjerteinfarkt, slag og nyresykdommer.

Regelmessig måling av blodtrykket vil gi deg en klar indikasjon av helsen din, og er lett å utføre med de mange blodtrykksmålerne til hjemmebruk som finnes på markedet.

Forstå din måleresultat: Hva er normalt?

Når du er blitt vant til å måle blodtrykket ditt regelmessig, er det nødvendig at du forstår resultatene. Her er en liste over blodtrykksmålinger (mmHg) tatt hjemme og hva de betyr.

Blodtrykk (mmHg)For lavtNormalverdierGrad 1 – mild hypertensjonGrad 2 – moderat hypertensjonGrad 3 – alvorlig hypertensjon
SSYS = systolisk (øverste verdi)Under 100Opp til 134135-159160-179≥180
DIA = diastolisk (nederste verdi)Under 60Opp til 8485-99100-109≥110

Vi må huske på at blodtrykket forandrer seg hele tiden i løpet av en dag Det stiger kraftig tidlig på morgenen og faller senere på morgenen. Blodtrykker stiger igjen på ettermiddagen og går til slutt ned på et lavt nivå om kvelden. Det kan også variere i løpet av kort tid.