Inzicht in uw bloeddrukwaarden is de eerste stap richting het verlagen of het op een gezond niveau houden van uw bloeddruk.

Inzicht in bloeddruk

Bloeddruk is de kracht waarmee bloed tegen de vaatwanden duwt. Met elke hartslag wordt bloed in onze aderen en door ons lichaam gepompt. Bloeddruk wordt weergegeven met twee getallen. Het eerste getal staat voor de systolische druk (bovendruk), de druk op de slagaders wanneer het hart samentrekt en bloed rondpompt. Het andere getal staat voor de diastolische druk (onderdruk), de druk op de slagaders wanneer het hart tussen twee slagen in rust is.

Bloeddruk wordt gemeten in millimeters kwik (genoteerd als mmHg) en wordt vastgelegd als systolische bloeddruk (hoogste waarde) en diastolische bloeddruk (laagste waarde), bijvoorbeeld 120/80 mmHg.

We weten allemaal dat het voor een gezond gewicht en een goede gezondheid belangrijk is om gezond en minder zout te eten, regelmatig te bewegen en matig te zijn met alcohol. Uit metingen van de hartgezondheid blijkt echter dat meer dan een op de vijf volwassenen wereldwijd1 een verhoogde bloeddruk heeft. Als u inzicht hebt in uw bloeddrukwaarden en weet wat als een normaal niveau wordt beschouwd, kunt u de juiste lifestylekeuzen maken voor een gezonder hart en een betere algemene gezondheid.

Waarom is het belangrijk om uw bloeddruk te meten?

Hoe hoger uw bloeddruk, hoe groter de kans op gezondheidsproblemen in de toekomst. Een hoge bloeddruk vormt een extra belasting voor uw slagaders en uw hart. Een hoge bloeddruk leidt er na verloop van tijd toe dat uw slagaders dikker en minder flexibel worden en uiteindelijk zelfs nauwer worden. Nauwe slagaders zijn gevoeliger voor bloedstolsels, die ernstige hartproblemen kunnen veroorzaken, zoals een hartaanval, beroerte of nierziekte.

Het regelmatig meten van uw bloeddruk geeft u een duidelijke indicatie van uw gezondheid en is eenvoudig dankzij de vele bloeddrukmeters voor thuisgebruik die verkrijgbaar zijn.

Begrijp uw meting: wat is normaal?

Als u er eenmaal aan bent gewend regelmatig uw bloeddruk te meten, is het belangrijk de metingen te begrijpen. Wat volgt is een overzicht van bloeddrukmetingen (mmHg) thuis en wat ze betekenen.

Blutdruck (mmHg)Zu niedrigNormale waardenKlasse 1 - lichte hypertensieKlasse 2 - gemiddelde hypertensieKlasse 3 - ernstige hypertensie
SYS = systolisch (hoogste waarde)hieronder 100Tot 134135-159160-179≥180
DIA = diastolisch (laagste waarde)onder 60Tot 8485-99100-109≥110

Houd er rekening mee dat uw bloeddruk gedurende de dag verandert. 's Morgens vroeg stijgt de bloeddruk snel, om later op de ochtend af te nemen en 's middags opnieuw te stijgen. 's Nachts valt de bloeddruk terug naar een laag niveau. Bloeddruk kan ook tijdens een korte periode variëren.

1 https://www.who.int/features/qa/82/en/