De temperatuur kan worden gemeten in het oor, de mond, het rectum of onder de oksel. Elke methode levert een nauwkeurig resultaat op als deze correct wordt uitgevoerd. De gemeten temperatuur kan per methode iets afwijken. Gebruik daarom steeds dezelfde methode om consistente waarden te krijgen. Veel mensen meten de temperatuur het liefst via het oor of het voorhoofd.

Omdat temperatuurmetingen via het oor zo vriendelijk, gemakkelijk en snel zijn, zijn ze populair bij ouders. Braun is ook het thermometermerk dat algemeen door artsen wordt gebruikt1. Afgezien daarvan blijkt uit recent onderzoek3 dat metingen met de Braun ThermoScan® 7 bij pasgeboren baby's net zo nauwkeurig zijn als de vergelijkende rectale metingen die tijdens het onderzoek werden uitgevoerd.

  Temperatuur opnemen via het oor

Meet de temperatuur steeds in hetzelfde oor, omdat de waarde in het rechteroor kan verschillen van die in het linkeroor. Dit is een fysiologisch verschil waarmee rekening moet worden gehouden bij het meter van de lichaamstemperatuur.

Rekening houden met externe factoren

De oortemperatuur kan worden beïnvloed door andere factoren dan de lichaamstemperatuur, bijvoorbeeld wanneer de betreffende persoon:

  • Iets over zijn of haar oren heeft gedragen
  • Op het ene of op het andere oor heeft gelegen
  • Werd blootgesteld aan zeer hoge of zeer lage temperaturen
  • Net heeft gezwommen of een bad heeft genomen

In deze gevallen moet u eerst de externe factoren elimineren en 30 minuten te wachten voordat u de temperatuur meet.

Wanneer geen oorthermometer te gebruiken

Als voorgeschreven oordruppels of andere geneesmiddelen voor het oor in de gehoorgang zijn toegediend, gebruikt u het andere oor voor temperatuurmeting.

Als er teveel oorsmeer is. (Voor een nauwkeurige meting moet het oor zo schoon mogelijk zijn.)

Als de persoon een infectie heeft van het buitenoor (otitis externa). Gebruik van een oorthermometer kan dan ongemak of pijn veroorzaken.

Als er bloed of pus in het oor zit.

Hoe gebruikt u de Braun ThermoScan®-thermometer

Als u de Braun ThermoScan®-thermometer gebruikt, meet u de temperatuur van uw kind als volgt:

1) Plaats vóór elke meting een nieuwe, schone Braun-hygiënecap voor nauwkeurige metingen.

2) Plaats de oorsonde voorzichtig in de gehoorgang en richt die naar de tegenoverliggende slaap.

3) Houd de thermometer stabiel in de gehoorgang

4) Voer een meting uit door op de knop Meting te drukken

5) Gooi de gebruikte hygiënecap weg

Temperatuur opnemen via het voorhoofd

Het opnemen van de temperatuur via het voorhoofd is een zachte manier om koorts te meten.

Voorhoofdthermometers meten de infraroodenergie die door de huid wordt uitgestraald. Deze energie wordt opgenomen door de lens en omgezet in een temperatuurwaarde.

Volg altijd de instructies van de fabrikant om het beste resultaat te krijgen.

Hoe gebruikt u de Braun contactloze + contactthermometers?

1) Verwijder voordat u de temperatuur meet eventueel vuil of haar van het voorhoofd.

2) Verwijder het beschermkapje

3) Druk op de AAN/UIT-knop

4) Als u de contactmethode gebruikt, houdt u de thermometer in het midden tussen de wenkbrauwen tegen het voorhoofd aan.

5) Als u de contactloze methode gebruikt, houdt u de thermometer op maximaal 5 cm afstand voor de NTF3000 of 2,5 cm voor de BNT400. Gebruik daarvoor de nabijheidsensor en het richtlampje. Mensen die bij zichzelf de temperatuur opnemen, kunnen beter de contactmethode gebruiken omdat die handiger is dan de contactloze meting.

6) Zorg ervoor dat de persoon tijdens het meten zijn of haar hoofd stil houdt. De thermometer mag tijdens het meten niet worden verplaatst

7) Druk op de knop Temperatuur om een meting uit te voeren

Tips voor het meten van de temperatuur

Laat de thermometer ten minste 10 minuten voordat u begint met meten op kamertemperatuur komen.

De persoon waarvan de temperatuur wordt opgenomen, moet voor het begin van de meting al ten minste 30 minuten binnenshuis zijn.

Voordat u begint met meten:

  • Veeg zweet weg met een droge doek.
  • Zorg ervoor dat het voorhoofd schoon is. Als u het voorhoofd heeft schoongemaakt, wacht u ten minste 10 minuten voordat u begint met meten.
  • Veeg haar weg van het voorhoofd en wacht dan 10 minuten voordat u begint met meten.

1 Bron: Ipsos, online onderzoek onder n=802 huisartsen en kinderartsen in vier Europese landen (n=200 elk in DU, VK, FR, NL), uitgevoerd in jan-feb 2017.